Det hände sig vid den tiden, i juni 2004,
att grabbarna på sin studentdag samlades i gamla Maclabbet...

Ha senaste Quicktime i apparaten, rullen väger på lite över6 Mb och är på dryga 2 minuter.
Funkar det ändå inte, släng ut all gammal Quicktime, installera om, och lätta lite på brandväggen.

/Mats, 041026
1789