Det stressismiska manifestet:

1. Fem bilder ska tas i följd på samma motiv vid samma tillfälle.
2. Inget stativ får användas.
3. Man får ej eftersträva en rörelse eller händelse när man fotograferar.
4. Korten tages på motivet i så snabb takt som kameran medger.
5. Bilderna lägges i Quicktime i den ordning de fotograferades.

Sidan har bestressats 2334 gånger.