Välkommen  

Välkommen till en hemsida för medieprogrammets brytvecka (v.49). Denna sida inriktar sig mest på grafiskform kursens
resultat under veckan. Men vi kommer förstås även försöka få lite av de övriga kursernas resultat.

Vad har vi gjort då? Vi har gjort en kampanj för medieprogrammet. Det visuella resultatet syns i Rudbeckskolans korridorer, men det kommer som sagt även att visas här!