23,5 Mb, prog-stream, 20,5 k byte/sek fart.
Från 25/1, 2003, komprimerat i iMovie 2.
19.32 min lång.