Eftersom det tar lite tid att ladda ner denna Quicktimefilm (minst 5 minuter innan det börjar med ADSL) så kan man läsa det här så länge. Filmen har en tyngd på ca 50 Mb och det betyder rätt lång väntetid även för de med bredband. Att den är så stor beror på att vi tycker att det är viktigt med bra bildkvalitet.
För att kunna se filmen måste du ha Quicktime (Mac eller PC).

Vad handlar då denna rulle om?

Den handlar om det första öppna möte som Bildningsnämnden i Örebro hade, och det på Rudbecksskolan i Örebro, och ämnet för dagen var att lägga ner Medieprogrammet här på skolan, till förmån för en starkt centraliserad medieutbildning på en annan Örebroskola.
Naturligtvis motsatte sig både lärare och elever dessa tokigheter, men det hjälpte ju föga. Det hela var redan bestämt, genom tjänstemän och politiker. Förmötena och själva beslutsmötet var ett spel för gallerierna. Detta filmades med DV-kamera och klipptes så här, i denna starkt subjektiva betraktelse.


Historik.
Detta var tredje vändan på lika många år där politiker och tjänstemän av någon outgrundlig andledning försökte lägga ner vårt Medieprogram. De två andra åren har utredningarna kommit fram till att det inte var någon bra idé på något sätt och förslaget hade inte gått vidare. Men någonstans har det väl funnits någon störd byråkrat som inte velat ge sig (det hade gått prestige i frågan). Nu, med nya politiker i nämnderna, så var det dags att se till att att få bort oss en gång för alla, nu skulle det bli enkelt.

Ett argument som användes denna gång var att det förelåg ett förslag till ny gymnasieskola från Utbildningsdepartementet, utan Medieprogrammet. Ja, och sedan det gamla vanliga. att centralisering och stordrift är mycket billigare än att låta de två Medieprogrammen i Örebro ha var sin profil.
Så innan ens riksdagen fattat något beslut om ny gymnasieordning, skulle nedläggningen stressat klubbas igenom. Det var bråttom, eller som en av ledamöterna sa: "det behövs folk i sjukvården, inte inom media!"
Genom förhandsinformation veckan innan visste alla att det inte fanns resurser till någon ny gymnasiereform, och mycket riktigt, det blev ingen sådan, meddelade utbildningsministerna veckan efter bildningsnämndens så insatta beslut om nedläggning.


Vad har hänt sedan?
Nerläggningen, för att, som de säger, spara pengar (vi hade 75 procent av ansökningarna, elever som valde Media, valde vår skola till största delen, en verklig kvalitetssignal), visade sig naturligtvis vara att bita sig själv i svansen.
Redan veckan efter nedläggningsbeslutet annonserade en friskola i Örebro om att de sökte medielärare för ny utbildning. Och någon månad senare fick vi veta att ännu en friskola skulle etableras i Örebro, också den med Medieinriktning.

Vat friskolorna får sina penga ifrån? Från Örebro kommun förstås. Friskolorna ser behovet och etablerar sig naturligtvis, och elever väljer efter intresse, och elevpengen, skattepengen, går till den utbildningsinstitution dit eleven söker (och den kommunala skolan får automatiskt mindre pengar).
Alltså, man lägger ner en mycket avancerad och fungerande medieutbildning, med bra teknik, för att spara pengar, samtidigt som de här "sparade" pengarna direkt skeppas iväg till friskolorna. All utrustning och alla kompetens som redan fanns inom vår linje lämnas därhän och får sakta tyna bort. Värden för miljoner underhålls inte utan får sakta bli omoderna. Personal får leva i osäkerhet om framtiden, då ersättningsarbeten inom deras specialkompetenser inte erbjuds (trots att detta utlovats).

Men nu börjar nog filmen snart, lite längre upp här på sidan. I rollerna, elever på Medieprogrammet och Bildningsnämnden i Örebro. Tack till Radio Örebro som vi lånade inslag ifrån.

Politikerna i nämnden har en egen hemsida här!


/Webmäster Mats maj-augusti 2004

Dagen då
Medieprogrammet
lades ner
på Rudbecksskolan
47 Mb/8,21 minuter lång Quicktimefilm.
Filmad med MacLabbets DV-kamera. Redigerad med iMovie på
en eMac. Musik via Apples gratisprogram Garageband.