12,9 Mb progressiv streaming Quicktime.
Filmen börjar direkt om man har minst ADSL.
Den är 5,57 minuter lång.
Vi varnar känsliga personer för denna dokumentär.