Dessa nyhetssidor är från MacLabbet Rudbecksskolan. Här visar vi nyheter som vi tycket är intressanta, nödvändiga, kul, eller för att sammanfatta : värda att läsa. Är det nårgot du vill tipsa oss om? Skicka ett e-post till MacLabbets nyhetsredaktörer - kalJ [kalJ@gim.net] och MatsB [mats.blomgren@bf.orebro.se]
Om du vill komma till en annan månads nyheter så använder du rullgardinslisten i övre högre hörnet.


96-04-30, Tågbygge.
Den första Maj går Teknisternas anrika tåg genom staden Örebro. MacLabbet dokumenterar byggandet.

96-04-22, Rudbecksskolans datavärdar mister sina rättigheter
Obekräftade rykten säger att skolans datavärdar kommer mista sina rättigheter p g a missbruk. Matkorten ska avkodas så att de inte får tillgång till datasalarna lägre.

96-04-15, E-post åt eleverna på Rudbecksskolan
Nu äntligen efter mycket strul och lång väntan har elverna på Rudbecksskolan fått egna e-postadresser. Det är dock bara ettorna och tvåorna som får e-post, treorna blir utan.

96-04-15, Vissa av RU-nets Internettjänster hotas
Bildningsförvaltningen hotar att stänga av möjligheten att från RU-net utnyttja File Transfer Protocol (FTP). Det klagas att onödigt FTPande slöar ner nätverket. Vissa lärare vill också förbjuda möjligheten att använda Internet Relay Chat (IRC), vilket bl a används inom språkundervisningen. Detta skulle vara förtryck anser MacLabbet!!!


9604 | 9605 | 9606 | 9607 | 9608 | 9609 | 9610 | 9611 | 9612 | 9701 | 9702 | 9703 | 9704 | 9705 | 9706

MacLabbet