DET TYCKER VI FORTFARANDE!!!!!

(Ursprungligen låg det en protestsida här. Men när vi blev överkörda av de nya politikerna, som skulle visa att de var handlingskraftiga
och därför köpte kommunbyråkraternas tokiga idéer om att det skulle bli bättre och billigare med centralisering så skippade vi den sidan.
Men vi tycker ändå som vi tyckte då).

Medieprogrammet tillbaka

till Rudbecksskolan! NU!